Kajian mengenai status hubungan individu di seluruh Asia Tenggara telah memberi penerangan tentang landskap sosial yang semakin berkembang dengan Malaysia berada di tangga ke-3 paling ramai bilangan individu bujang di negara ini.

Menurut perkongsian yang dibuat oleh SeaAsia Stats, Malaysia dengan 44.68% penduduknya dikenal pasti sebagai belum berkahwin, bercerai, berpisah, atau balu.

Baca Juga:

Statistik ini meletakkan Malaysia di belakang Filipina dan Brunei dalam rantau Asia Tenggara.

Data tersebut menggariskan pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan individu bujang di Malaysia, termasuk pandangan terhadap perkahwinan, peningkatan ekonomi serta meningkatnya keperluan sosial mereka yang masih bujang.

Ahli sains sosial dan pakar menegaskan bahawa trend ini mencerminkan transformasi yang lebih luas yang berlaku dalam masyarakat Malaysia, di mana individu semakin mengutamakan ruang peribadi, penjagaan diri dan kesejahteraan emosi berbanding tanggapan tradisional tentang perkahwinan dan kewajipan berkeluarga.